Giới thiệu một số bệnh viện chính thức thuộc tập đoàn IMS

Tại Tokyo, Chiba & Gunma

Bệnh viện Sanaika

Bệnh viện Sanaika

341-0003, Tỉnh Saitama, Thành phố Misato, Hikonari 3-7-17

Tel: 048-958-3111

http://www.ims.gr.jp/sanaikai

Bệnh viện Gyo-Toku

Bệnh viện Gyo-Toku

272-0103, Tỉnh Chiba, Thành phố Ichikawa,Gyotoku5525-2

Tel: 047-395-1151

Bệnh viện đa khoa trung tâm Shinmatsudo

Bệnh viện đa khoa trung tâm Shinmatsudo

270-0034, Tỉnh Chiba,Thành phố Matsudo,Shinmatsudo1-380

Tel: 04-345-1111

http://ww.ims.gr.jp/shinmatsudo

Trung tâm Katsushika Royal

Trung tâm Katsushika Royal

124-0006 Thành phố Tokyo,Quận Katsushika,Horikiri2-66-17

Tel: 03-3697-7100

http://www.ims.gr.jp/katsushika_royal

Trung tâm chăm sóc Itabashi Royal

Trung tâm chăm sóc Itabashi Royal

174-0063, Tokyo-to, Itabashi-ku, Maeno-cho3-46-3

Tel: 03-5915-2677

http://www.ims.gr.jp/itabashi_royal

Trung tâm chăm sóc Phía Đông

Trung tâm chăm sóc Phía Đông

192-0151 Tokyo-to, Hachioji-ku,Kamikawa-cho 2135

Tel: 042-654-5511

http://www.ims.gr.jp/west-hp

Bệnh viện Nishihachioji

Bệnh viện Nishihachioji

192-0151, Tokyo-to, Nishihachi-ku, Kamikawa-cho2150

Tel: 042-654-4551

http://www.ims.gr.jp/nishihachi-hp

Bệnh viện Tsunakawa Sanatoriumu

Bệnh viện Tsunakawa Sanatoriumu

195-0051 Tokyo-to, Machida-ku, shinkoji-cho197

Tel: 042-735-2222

http://www.tsurusana.com

Bệnh viện phục hồi chức năng IMS Itabashi

Bệnh viện phục hồi chức năng IMS Itabashi

192-0151, Tokyo-to, Itabashi-ku, Azukawa 3-11-1

Tel: 03-3967-1183

http://www.ims.gr.jp/itariha

Bệnh viện Kinen

Bệnh viện Kinen

174-0071, Tokyo-to, Itabshi-ku,Tokiwadai 4-25-5

Tel: 03-3932-9181

http://www.ims.gr.jp/ims-kinen

Bệnh viện thận tiết niệu Yamato

Bệnh viện thận tiết niệu Yamato

173-0001, Tokyo-to, Itabashi-ku, Honcho 36-3

Tel:03-5943-2411

http://www.ims.gr.jp/yamato

Bệnh viện đa khoa trung ương Meirikai

Bệnh viện đa khoa trung ương Meirikai

114-0001, Tokyo-to, Kita-ku, Higashijujo 3-2-11

Tel: 03-5902-1100

http://ww.ims.gr.jp/meirikaichuo

Bệnh viện đa khoa trung ương Takashimadaira

Bệnh viện đa khoa trung ương Takashimadaira

175-0082, Tokyo-to, Itabashi-ku, Takashimadaira 1-73-1

Số điện thoại: 03-3936-7451

http://www.ims.gr.jp

Bệnh viện đa khoa trung ương itabashi

Bệnh viện đa khoa trung ương itabashi

174 - 0051, Tokyo - To, Itabashi - Ku, Azusawa, 2 -12 -7

Tel:03.3967.1181

http://www.ims-itabashi.jp

Trung tâm tim mạch IMS Katsushika

Trung tâm tim mạch IMS Katsushika

124 - 0006, Tokyo - To, Katsushika - Ku, Horikiri, 3 - 30 - 1

Số điện thoại:03.3694.8100

http://www.ims.gr.jp/heartcenter

Bệnh viện Yamato, trung tâm thận và tiết niệu Tokyo

Bệnh viện Yamato, trung tâm thận và tiết niệu Tokyo

173 - 0001, Tokyo - To, Itabashi - Ku, Honcho, 36 - 3

Số điện thoại:03.5943.2411

http://www.ims.gr.jp/yamato

Tại Kanagawa, Saitama & Hokkaido

Bệnh viện Dounan – royal

Bệnh viện Dounan – royal

049-4501Hokkaido-to

Tel: 0137-84-5011

http://ims.gr.jp/dounan-royal

Bệnh viện IMS Sapporo phục hồi chức năng

Bệnh viện IMS Sapporo phục hồi chức năng

Bệnh viện đa khoa Trung ương tiêu hóa IMS Sapporo

Bệnh viện đa khoa Trung ương tiêu hóa IMS Sapporo

Trung tâm chăm sóc Sagamihara Royal

Trung tâm chăm sóc Sagamihara Royal

Bệnh viện Edakinen

Bệnh viện Edakinen

Tel: 045-912-0111

http://www.ims.gr.jp/edakinen

Bệnh viện Aihara

Bệnh viện Aihara

Tel: 042-772-3100

http://aihara-hp.jp

Bệnh viện Higashi Totsuka

Bệnh viện Higashi Totsuka

Tel: 045-825-2111

http://www.higashi-totsuka.com

Bệnh viện ngoại khoa não thần kinh Yokohama Shintoshi

Bệnh viện ngoại khoa não thần kinh Yokohama Shintoshi

Bệnh viện đa khoa Yokohama

Bệnh viện đa khoa Yokohama

Bệnh viện phẫu thuật thần kinh sọ não Yokohama Shintoshi

Bệnh viện phẫu thuật thần kinh sọ não Yokohama Shintoshi

225 - 0013, Kanagawa - Ken, Yokohama - Shi, Aoba - Ku, Eda - Cho, 433

Số điện thoại:045.911.2011

http://www.yokohama-shintoshi.jp

Bệnh viện đa khoa trung ương Kasukabe

Bệnh viện đa khoa trung ương Kasukabe

344 - 0063, Saitama - Ken, Kasubake - Shi, Midori - Cho, 5 - 9 - 4

Số điện thoại:048.736.1211

http://www.kasukabechuo.com

Bệnh viện đa khoa Yokohama Asahi

Bệnh viện đa khoa Yokohama Asahi

241 - 0801, Yokohama - Shi Asahi - Ku, Wakabadai, 4 - 20 - 1

Số điện thoại: 045.921.6111

http://www.ims-yokohama-asahi.jp