KHÁM NÃO

(Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh Shintoshi Yokohama)

Khám não Khám tim Khám chức năng nhận thức cấp độ cao
Đo chỉ số cơ thể, đo huyết áp
MRI vùng đầu
MRA vùng đầu
MRA vùng cổ
Siêu âm động mạch cảnh
Kiểm tra máu※
Điện tâm đồ
Lưu lượng máu trong não (SPECT)
MRI hồi hải mã
Kiểm tra chức năng nhận thức
CT động mạch vành
Siêu âm tim
X quang vùng ngực
※Phiên dịch là phiên dịch chuyên về y tế