MRI tim
(Động mạch vành)
Basic Standard Premium Excelent
PET/CT cơ thể (trừ đầu và chân tay)
MRI bụng dưới
Máu, nước tiểu, phân
Siêu âm tuyến giáp, bụng
CT vùng ngực
PET não
MRI/MRA não
Phân tích Alzheimer
Siêu âm động mạch cảnh
Đo mỡ nội tạng
Trao đổi với bác sĩ
MRI động mạch vành
LOX Index

MRI tim (động mạch vành) (1 tiếng)

Kiểm tra xem động mạch cảnh có bị teo hay tắc không, phát hiện sớm tai biến mạch máu não.

Gói basic (3 tiếng)

Đây là gói đáp ứng nhu cầu của các khách hàng sau khi đã khám gói tổng quát hay các gói khám sức khỏe khác mà chỉ muốn khám thêm PET/CT. Chúng tôi không khuyến khích khách hàng khám gói này đơn lẻ.

Gói standard (4 tiếng)

Đây là gói khám ung thư tổng hợp kết hợp giữa PET/CT và các mục kiểm tra khác

Gói Premium (4.5 tiếng)

Đây là gói khám chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng, kết hợp giữa gói standard và kiểm tra não, các hạng mục khám tự chọn (1 phần).

Kiểm tra não là kiểm tra ngoài các bệnh tai biến mạch máu não không có triệu chứng, phình động mạch máu não chưa vỡ thì có các dấu diệu mất trí nhớ dạng Alzheimer hay không ※MRA là phương pháp kiểm tra sự bất thường của mạch máu có sử dụng máy MRI

Gói Excelent (5 tiếng)
Gói Excelent bao gồm cả khám MRI tim (động mạch vành) và 3 bệnh nguy hiểm nhất. Ngoài ra, cũng là gói khám
đầy đủ có bao gồm cả hạng mục khám tự chọn (1 phần)