Kỹ thuật y học

Kỹ thuật y học

GIỚI THIỆU CÁC KỸ THUẬT Y HỌC HIỆN ĐẠI SỬ DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN IMS "TRILOGI" ( gói tùy chọn đầy đủ của ‘Linac”): - Có thể điều tri phần tổn thương ở phạm vi rộng - Có thể áp dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) Máy Trilogy của công ty Varian vừa được nhập về là chiếc thứ 2 trong phố Tokyo và là cái thứ 14 trên toàn Nhật Bản ( tính đến thời điểm ngày 31 tháng 01 năm 2013). Máy … Đọc Thêm

Quy trình điều trị bằng ion nặng

Quy trình điều trị bằng ion nặng

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu y tế Đây là khoảng thời gian từ khi IIMS-VNM nhận được tài liệu y tế từ bệnh nhân đến khi xuất trình cho cơ sở y tế. IIMS-VNM yêu cầu khách hàng cần phải có dữ liệu y tế do bác sĩ điều trị chính cung cấp . Đây là “Tài liệu cung cấp thông tin khám chữa bệnh” (tài liệu bằng văn bản ghi chép các triệu chứng được bác sĩ chuẩn đoán). Nếu không có tài … Đọc Thêm

Phương pháp điều trị bằng phóng xạ Ion nặng là gì?

Phương pháp điều trị bằng phóng xạ Ion nặng là gì?

Trong lĩnh vực bức xạ ung thư, chùm ion nặng được định nghĩa là bức xạ thu được bằng cách gia tốc hạt nhân tích điện nặng hơn các proton. Trong số các loại chùm Ion khác nhau, chùm cacbon ion đặc biệt được sử dụng để điều trị ung thư, bởi vì chúng được cho rằng là có những đặc tính lí tưởng và cân bằng nhất do khả năng chiếu xạ có chọn lọc và tác dụng tiêu diệt ung thư mạnh. Ion nặng đạt gia … Đọc Thêm