Nếu bệnh nhân có yêu cầu, công ty IIMS-VNM sẽ sắp xếp phiên dịch trong suốt quá trình thăm khám cũng như điều trị tại các bệnh viện.

Phiên dịch sẽ gồm có: Phiên dịch thông thường và Phiên dịch chuyên ngành y tế.

Đội ngũ phiên dịch y khoa của IIMS-VNM sẽ hỗ trợ bệnh nhân nhiệt tình trong toàn bộ quá trình điều trị tại Nhật Bản.

Dịch hồ sơ bệnh án:

IIMS-VNM sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong việc dịch hồ sơ bệnh án từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại sau khi bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm và điều trị từ các bệnh viện Nhật Bản và trong các trường hợp cần thiết khác.