Hành trình của bệnh nhân đến Nhật Bản khám sức khỏe tổng quát được phát sóng trên kênh 02 TV ngày 18/10/2015