disqus edu banner bg

Đào tạo nhân lực y tế

 

Đào tạo Nhân sự, Bác sĩ và Điều dưỡng tại Nhật Bản

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Nhật trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực y tế - chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn IMS Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho Bác sĩ chẩn đoán nội soi và Điều dưỡng - Nhân sự thuộc Bệnh Viện Hồng Ngọc

  • Hệ thống bệnh viện tại Tập đoàn IMS Nhật Bản tiếp nhận đào tạo cho các Bác sĩ Việt Nam hoặc xây dựng chương trình đào tạo cho Điều dưỡng tại Việt Nam

IMS hợp tác tại Việt Nam

Từ năm 2015, IMS Việt Nam đã trao đổi hợp tác cùng rất nhiều bệnh viện, tiêu biểu như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc, Vinmec, Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quân đội 175, …

Xem thêm:

Call Now Button