Tin tức

Ung thư tinh hoàn

Kiểm tra ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn là một loại ung thư tương đối ít gặp, chỉ chiếm khoảng 1% ung thư ở nam